ขั้นตอนการติดต่อกับ Line Account

พิมพ์ https://developers.line.biz/console ที่ช่อง Address

ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการติดต่อกับ Line Account สำหรับแม่ค้ามือใหม่ ใน P965 ของเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ขั้นตอนการติดต่อกับ Line Account แบบภาพนิ่ง

คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Line                      ตรงช่องหมายเลข 1

คลิกปุ่ม Log in                     ตรงช่องหมายเลข 2

ขั้นตอนการเลือก API
ขั้นตอนการสร้าง API แบบภาพนิ่ง

คลิก Messaging API             ตรงช่องหมายเลข 3

คลิก Start now           ตรงช่องหมายเลข 4

เลือก Create a New provider       ตรงช่องหมายเลข 5

กรอกชื่อ provider                       ตรงช่องหมายเลข 6

คลิกเลือกรูปภาพ                          ตรงช่องหมายเลข 7

กรอก Channel name                  ตรงช่องหมายเลข 8

กรอก Channel description         ตรงช่องหมายเลข 9

คลิกเลือก Category                     ตรงช่องหมายเลข 10

คลิกเลือก Subcategory                ตรงช่องหมายเลข 11

กรอก Email address                   ตรงช่องหมายเลข 12

ติ๊ก I have read and agree to the Line Official Account Terms of Use        ตรงช่องหมายเลข 13

ติ๊ก I have read and agree to the Line Official Account API Terms of Use  ตรงช่องหมายเลข 14

คลิกปุ่ม Create                    ตรงช่องหมายเลข 15

คลิกปุ่ม ยอมรับ                           ตรงช่องหมายเลข 16

แสดงหน้าจอ Admin                            ตรงช่องหมายเลข 17

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลใน P965
ขั้นตอนการ COPY Webhook จาก P965 ไปวางที่ Line Developer

พิมพ์ p965.app                   ตรงช่องหมายเลข 18

คลิกที่จัดการร้านค้า                       ตรงช่องหมายเลข 19

เลือกรายการร้านค้าของคุณ                      ตรงช่องหมายเลข 20

คลิกเลือก ตั้งค่า                            ตรงช่องหมายเลข 21

คลิกเลือก Add Line Account        ตรงช่องหมายเลข 22

คลิกเลือก แก้ไข เพื่อเพิ่มรูปภาพ                ตรงช่องหมายเลข 23

กรอก line Id                                       ตรงช่องหมายเลข 24

กรอก Channel ID                                ตรงช่องหมายเลข 25

กรอก Channel Secret                         ตรงช่องหมายเลข 26

กรอก You user ID                               ตรงช่องหมายเลข 27

กรอก Channel Line Access Token       ตรงช่องหมายเลข 28

คลิกปุ่ม สร้าง Line Account                  ตรงช่องหมายเลข 29

พิมพ์ https://developers.line.biz/console ที่ช่อง address

เพื่อนำข้อมูลมากรอกที่ตรงช่องหมายเลข 23 – 29 ดังนี้

เลือก Channels ที่ต้องการ                      ตรงช่องหมายเลข 30

เลือก เมนู Basic settings    ตรงช่องหมายเลข 31

เลือก เมนู Messaging API  ตรงช่องหมายเลข 32

ขั้นตอนการ COPY Webhook จาก P965 ไปวางที่ Line Developer

พิมพ์ p965.app                   ตรงช่องหมายเลข 33

เลือกจัดการร้านค้า                        ตรงช่องหมายเลข 34

เลือกรายการร้านค้าของคุณ             ตรงช่องหมายเลข 35

คัดลอก Your Webhook เพื่อนำไปวางที่ ลิงก์ Webhook และ Webhook URL          ตรงช่องหมายเลข 36

โดยมีขั้นตอนการนำไปวางดังนี้

เลือกรายชื่อบัญชีของคุณ         ตรงช่องหมายเลข 37

เลือกเมนูแชท                       ตรงช่องหมายเลข 38

ไปหน้าตั้งค่าโหมดตอบกลับ      ตรงช่องหมายเลข 39

คลิกปุ่มเปิดที่ช่อง Webhook           ตรงช่องหมายเลข 40

คลิกที่ Messaging API                   ตรงช่องหมายเลข 41

วางที่ช่อง ลิงก์ Webhook แล้วกดปุ่มบันทึก                 ตรงช่องหมายเลข 42

คัดลอกไปวางใน Webhook URL

พิมพ์ https://developers.line.biz/console/            ตรงช่องหมายเลข 43

เลือก Channels                   ตรงช่องหมายเลข 44

เลือก Channels                   ตรงช่องหมายเลข 45

คลิกปุ่ม Edit                       ตรงช่องหมายเลข 46

วาง ที่ Webhook URL          ตรงช่องหมายเลข 47

Use webhook                    ตรงช่องหมายเลข 48

เมื่อ Add Line Account เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการส่ง ID LINE ให้กับลูกค้า เพื่อทำการสนทนา