เพิ่มเพจให้ Admin ตอบเพจได้มากกว่า 1 คน

สำหรับแม่ค้าที่ไม่มีเวลาว่างในการตอบเพจ แต่อยากให้ admin ตอบ เพจแทน ทาง ระบบ P965 ก็สามารถทำได้เช่นกัน วิธีการง่ายๆ โดยให้ คัดลอก และนำไปวางให้ admin ตอบเพจแทน