เพิ่มสินค้าสำหรับแม่ค้ามือใหม่

สำหรับแม่ค้ามือใหม่เมื่อทำการเพิ่มหมวดหมู่สำหรับ การเพิ่มสินค้า แม่ค้าสามารถที่จะทำการเพิ่มสินค้าได้ โดยขั้นตอนและวิธีการทำไม่ได้ยากอย่างที่คิดเมื่อพร้อมแล้วไปเพิ่มสินค้ากัน