ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ P965 สำหรับมือใหม่

ระบบ P965 เหมาะกับลูกค้าที่มี เพจ ใน facebook ต้องการขายอย่างเป็นระบบครบวงจรสามารถบริหารจัดการ Stock และ Order จากหลายช่องทางได้ในที่เดี่ยว โดยทางลูกค้าสามารถดูมุมมองได้ดังนี้

พิมพ์ https://beta.p965.app/login  ที่ช่อง Address