ลิ้งค์เช็คระยะเวลาการจัดส่ง

สามารถเช็คสถานะที่ลิงค์ดังกล่าวนี้

โดยใส่รหัสไปรษณีย์

พื้นที่จัดส่ง 90% เป็น Next day จะมีเพียงพื้นที่ห่างไกล และนอกเมืองจริงๆ รวมไปถึงเกาะต่างๆ อาจใช้ระยะที่มากกว่า

กลับสู่หน้าหลัก