กดปุ่มเข้าใช้ My945.MEMBER

Username = เบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้
Password = เลข 4 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน

หน้าแรกแสดงข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรายละเอียดการโอนเงิน COD

All = จำนวน invoice ทั้งหมด

TRANSFERED = จำนวน invioce โอน cod

WAITING = จำนวน invoice ที่ตั้งโอน

แสดงรายละเอียดการโอนเงิน COD

ปุ่มเมนูแสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด

แสดงรายละเอียดเลขจัดส่งทั้งหมดที่จะทำการโอน ในเลข Ref.

สามารถกดดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดของเลขจัดส่งออกมาเป็นแบบ Excel หรือ CSV ได้

จำนวนข้อมูลพัสดุทั้งหมดของแต่ละไซส์ ที่ทำการส่งออก

แสดงรายละเอียดของเลขจัดส่งของแต่ละสถานะ

วิธีการตรวจสอบสถานะ มีดังนี้

1.ค้นหา เลขจัดส่ง, เบอร์โทร, ชื่อผู้รับ เพื่อดูรายละเอียดและสถานะของเลขจัดส่งนั้น

2.ค้นหาวันที่ที่ต้องการ เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลสถานะของวันที่เลือก

แสดงรายละเอียดข้อมูลของเลขจัดส่งและสถานะการจัดส่ง

กลับสู่หน้าหลัก