โปรดเลือกดูวิธีการเข้าใช้งาน
วิธีใช้งาน MY945 MEMBER
วิธีการลงทะเบียน COD
เช็คระยะเวลาพื้นที่จัดส่ง
วิธีการแจ้งเมื่อพัสดุมีปัญหา
ขั้นตอนการนำพัสดุกลับ
การเคลมพัสดุ
วิธีใช้งาน APP MY945.ME
MY945.ME SUPPORT
ขั้นตอนเข้ารับส่งสินค้า Franchise