เอกสารที่ใช้ในการเคลม

  1. รูปสินค้าที่ได้รับความเสียหาย
  2. รูปหน้ากล่องพัสดุ ถ่ายให้เห็นเลข Tracking
  3. หลักฐานราคาสินค้า (บิลค่าสินค้าการโอน)

CS ประสานงาเพือทำการแก้ไขปัญหา กับบุคคล ดังนี้

  • ผู้ส่งพัสดุ
  • ลูกค้าปลายทาง
กลับสู่หน้าหลัก