แจ้งปัญหา

1.เมื่อสินค้า Delay/เสียหาย/ส่งผิด/อื่นๆ แจ้งปัญหาและเลข Tracking ทาง Group Line

[email protected] 945 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

3.Customer Service จะติดต่อกับลูกค้าปลายทางโดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

4.Customer Service จะรายงานผลการติดตามพัสดุใน Group Line

กลับสู่หน้าหลัก